Kemikalkylator - Förbrukning, kemfällning av fosfor i enskilt avlopp

Hur mycket flockningskemikalie går det åt? Förbrukningen beror på hur många personer som bor i huset.

 Vikt per
person (kg)
Frånvaro per
vecka (tim)
Person 1
Person 2
Person 3
Person 4
Person 5
Effluxiqs kemiförbrukningskalkylator

Detta är ingen vetenskapligt grundad modell för dosering, avsikten är att visa hur olika parametrar kan påverka belastning och dosering.

Siffrorna ovan förutsätter god inblandning av flockningsmedel, inget främmande i avloppsvattnet samt normal dricksvattenkvalité. Även normal vattenförbrukning förutsätts.